SPORT

By CVO Pretoria word sport beoefen ter ondersteuning van gebalanseerde ontwikkeling. Deelname van alle leerlinge aan die volle spektrum van aktiwiteite word egter aangemoedig en leerlinge behaal jaarliks uitstekende prestasies by streeks- en landswye sportgeleenthede en kompetisies wat onderling tussen CVO-skole onder beskerming van die BCVO, gereël word. Dit sluit in: atletiek, landloop, netbal, rugby, krieket, tennis, hokkie en skaak. Ander fisiese aktiwiteite, soos bv. vlugbal en swem, word ook tydens praktiese CLO periodes beoefen. 

'n Verskeidenheid kultuuraktiwiteite word deur die loop van die jaar aangebied om kinders die geleentheid te bied om binne en buite skoolure kultuur te skep en uit te leef. Geleenthede vir individuele- en groepsdeelname word geskep, deur byvoorbeeld skoolaande, kunsfeeste, boeredae, koorsang, debatte, redenaars, revue, operette en/of toneelaande. Die skool skakel ook in by streek- en landswye kunsfeeste en kultuurfeeste wat elke jaar vir CVO-skole onderbeskerming van die BCVO-kultuurraad gereël word en presteer ook hier besonder goed.

Kontak ons

Tel: 012 111 7398 / 083 633 9370

E-Pos: kantoor@cvopta.co.za

Adres

Hoek van Graham- en Athurweg,

Shere, Pretoria

  • Blad van CVO Preoria