E-SKOOL

CVO Skool Pretoria se e-skool platform is tot beskikking van enige Gr.4 tot 12 leerling wat tans ingeskryf is by 'n BCVO lidskool (ons beplan om die diens binnekort uit te brei na ander grade).

 

Die e-skool het ten doel om leerlinge op 'n sistematiese wyse deur die BCVO leerplan vir 'n bepaalde graad te begelei om sodoende te verseker dat die kurrikulum vereistes nagekom word tydens die SA Grendelstaat toestand. Ons CVO personeel voeg weekliks videolesse en ander lesmateriaal by en versprei dit dan via Office 365 en Microsoft Teams. Huiswerkopdragte en kontaksessies word ook m.b.v. Teams geadministreer om sodoende 'n onafhanklike en konsekwente perspektief op leerlinge se vordering te plaas. 

Indien u reeds by 'n BCVO skool betrokke is en van hierdie diens wil gebruik maak, kan u die vorm hieronder gebruik om aansoek te doen vir toegang tot CVO Pretoria se aanlyn platform. 

Die koste vir hierdie diens beloop R290 per maand per leerling. Toegang word verskaf na die aansoek goedgekeur is en die eerste betaling ontvang is. Ons poog om alle aansoeke binne drie besigheidsdae af te handel.

Die suksesvolle gebruik van die stelsel vereis genoeg data en bandwydte wat 'n internet-klanksessie kan hanteer. Die hoeveelheid data wat benodig word wissel afhangende van die hoeveelheid vakke en lengte van die opnames. Na onlangse optimalisering word maandelikse data verbruik geskat op tussen 10GB en 15GB per graad. 

As u vrae het oor watter vakke of vakkeuses deur hierdie diens gedek word, sien asb. die akademie bladsy.

CVO Pretoria E-Skool Aansoekvorm
Ouer / Voog 
Leerlinginligting
arrow&v
Terme en voorwaardes
 • Ek bevestig dat die inligting op hierdie aansoek volledig en korrek is

 • Ek bevestig dat die leerling waarvoor hierdie aansoek gedoen word, tans ingeskryf is by die CVO skool soos bo vermeld.

 • Ek verstaan dat CVO Pretoria hierdie aansoek kan afkeur sonder verdere verduideliking.

 • Ek verstaan dat alle lesopnames en werkkaarte op die e-skool platform die eiendom van CVO Skool Pretoria is en bly selfs indien ek die diens nie meer gebruik nie. 

 • Ek verstaan dat indien hierdie aansoek goedgekeur word:

  • Ek die diens gebruik soos dit is en nie geregtig is op aanpassings in die leerplan, lesstruktuur, oordragmetodes of watter ander komponente deel uitmaak van die diens nie.

  • Sal die bg. leerling die CVO Pretoria e-skool platform onder die nodig volwasse toesig gebruik.​

  • Ek ten volle verantwoordelik is vir die nodige eindgebruiker toestel (bv. persoonlike rekenaar) en datakonnektiwiteit. 

  • Sal geen inligting, insluitende maar nie beperk tot lesinhoud, video's, werkkaarte of huiswerkopdragte gedupliseer word of op enige ander wyse beskikbaar gestel word aan persone wat nie ingeskrewe leerlinge van CVO Skool Pretoria is nie. 

  • Die maandelikse diensfooi aangepas kan word op uitsluitlike diskresie van CVO Pretoria.

  • Toegang tot die e-skool diens kan onmiddellik opgeskort word indien:

   • Die maandelikse diensfooi soos gefaktureer nie stiptelik betaal word voor of op die 5de van elke maand nie. ​

   • Dit onder die skool se aandag kom dat die platform misbruik word of dat die leerling hom/haar skuldig gemaak het aan enige vorm van aanlyn wangedrag.

   • Die leerling nie langer ingeskryf is by 'n BCVO lidskool nie. 

Kontak ons

Tel: 012 111 7398 / 083 633 9370

E-Pos: kantoor@cvopta.co.za

Adres

Hoek van Graham- en Athurweg,

Shere, Pretoria

 • Blad van CVO Preoria