AKADEMIE

CVO Skool Pretoria is ‘n gewone hoofstroomskool wat ‘n verrykte KABV (CAPS) leerplan volg.

Die skool is by die Departement van Onderwys geregistreer en ook as ‘n nie-winsgewende organisasie (NPC).


Verder voldoen die skool aan die standaarde van Umalusi en is ten volle daar geakkrediteer.

INTERNASIONAAL

Ons het ook in 2019 akkreditasie ontvang by 'n buitelandse organisasie om sodoende nog meer deure vir ons leerlinge oop te maak. Dit bied nie net geloofwaardigheid aan die skool se bestuursprosesse en onderrigkwaliteit nie, maar help ook dat ons leerlinge makliker toelating en beurse by oorseese instansies kan kry.

IEB

Ons leerlinge skryf jaaliks die IEB (Independent Examination Board) se matriekeksamen. Die skool het vir die laaste 2 agtereenvolgende jare 100% slaagsyfer in hierdie matriekeksamen bereik en spog met prestasies binne die top 1% van die IEB.

VAKKEUSES

In Gr. 7, 8 en 9 het leerlinge slegs verpligte vakke naamlik Bybelonderrig, Afrikaans, Engels, Wiskunde,Natuurwetenskap (Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap), Menslike en Sosiale Wetenskap (Geskiedenis en Geografie), Ekonomiese Bestuurswetenskap (Rekeningkunde, Ekonomie en Bedryfsekonomie), Christelike Lewensoriëntering, Kuns en Kultuur en Tegnologie.

By die maak van vakkeuses vir grade 10, 11 en 12 moet vakke so gekies word dat dit inpas by BCVO vakversamelings soos dit in die Handleiding Vir Sekondêre Onderwys voorgeskryf word. Bybelonderrig word aangebied tot in graad 12 maar eksamen word slegs tot in die derde kwartaal van Gr 11 geskryf.

Verpligte eksamenvakke: 

 • Afrikaans Huistaal 

 • Engels Eerste Addisionele Taal 

 • Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid 

 • Christelike Lewensoriëntering

Keusevakke

 • Fisiese Wetenskap

 • Lewenswetenskap (Biologie)

 • Ingenieursgrafika en -ontwerp 

 • Rekeningkunde 

 • Rekenaartoepassingstegnologie 

 • Besigheidstudie 

 • Geografie 

 • Gasvryheidstudie

Kontak ons

Tel: 012 111 7398 / 083 633 9370

E-Pos: kantoor@cvopta.co.za

Adres

Hoek van Graham- en Athurweg,

Shere, Pretoria

 • Blad van CVO Preoria