012 111 7398 / 083 633 9370 kantoor@cvopta.co.za

Toelating

CVO Skool Pretoria is ‘n onafhanklike skool en wil alle ouers wat ons waardes deel uitnooi om deel te word van die CVO “familie”. 

Kontak die maatskappybestuurder by die skoolkantoor om ‘n ontmoetingsgesprek te reël. Gebruik gerus hierdie aanlynvorm om ‘n afspraak te maak.

 

Indien u na u ontmoetingsgesprek voel dat CVO Skool Pretoria die plek vir u gesin is, sal die registrateur die nodige aansoekvorms aan u stuur. Die voltooide aansoekvorm en aanhangsels word dan na die registrateur gestuur.

’n Keuringsgesprek word tussen u gesin en die Opvoedingsraad gehou, waarna toelating oorweeg sal word. In sekere gevalle mag die skool ook van voornemende leerlinge verwag om akademiese toelatingstoetse af te lê. 

Wat versterk ‘n aansoek by CVO Skool Pretoria? 

  • Aansoeke met ‘n duidelike meëlewing by kerk en kultuuraktiwiteite.
  • Aansoeke waar al die kinders van die gesin aansoek doen om by CVO Pretoria in te skakel.
  • Aansoeke wat nie gemotiveer word deur akademiese of aanpassingsprobleme by die leerling(e) se huidige skool nie. 

Ons poog om aansoeke binne 2 weke af te handel maar dit mag langer neem tydens vakansies of periodes waar die skoolprogram druk is.