012 111 7398 / 083 633 9370 kantoor@cvopta.co.za

Ontstaan

CVO Skool Pretoria (Christelik-Volkseie Onderwys Skool) is ‘n privaat ouerskool wat in 1992 deure geopen het.

CVO Skool Pretoria handhaaf te alle tye vriendelik en beslis, maar ook onbeskaamd, ‘n grondslag van geloof in die Drie-enige God en ʼn verbondenheid aan die Afrikanervolk. In nederige afhanklikheid word God se opdrag aanvaar om ywerig te werk.

Ons streef daarna om:

  • ‘n Bekostigbare en uitnemende onderrigdiens wat op hoë standaarde gebaseer is en deur hoogsgekwalifiseerde, ervare en lojale onderwysers aangebied word, te verskaf.
  • ‘n Ondersteuningsdiens vir leerlinge te verskaf om te verseker dat hulle gevorm word as gebalanseerde volwassenes in die samelewing.
  • Standaarde op ‘n deurlopende basis te evalueer om dit sodoende voortdurend te verbeter en te voldoen aan die vereistes van akkrediteringsinstansies.
  • Soveel moontlik geleenthede te bied om leerlinge in hulle onderrig te verryk.
  • Altyd professioneel en met die uiterste integriteit in alle skoolsake te lei.

Visie

Om die voorkeurverskaffer van bekostigbare, suiwer Christelike, kultuurgebaseerde en internasionaal-erkende onderrig binne die gereformeerde Christelike leer en die Afrikanerkultuur te wees.

Missie

CVO Skole verskaf, in samewerking met onderrigvennote:

  • Voorbereiding van leerlinge, as kinders van God en as mense deur God geskape, vir die loopbane wat hulle wil volg en die kommersiële wêreld na skool.

  • Voorbereiding van leerlinge om gebalanseerde Christen Afrikaner volwassenes te wees wat produktief in die samelewing sal funksioneer.