012 111 7398 / 083 633 9370 kantoor@cvopta.co.za

Akademie

CVO Skool Pretoria is ‘n gewone hoofstroomskool wat ‘n verrykte KABV (CAPS) leerplan volg.

Die skool streef na uitnemende opvoedende onderrig wat verder strek as die blote aanbied van akademiese vakke.

Leerlinge lewer gereeld van die beste akademiese prestasies binne die BCVO en die vlak van onderrig is voldoende dat leerlinge maklik toelating tot verdere studies verkry

Ons het ook in 2019 akkreditasie ontvang by ‘n buitelandse organisasie om sodoende nog meer deure vir ons leerlinge oop te maak. Dit bied nie net geloofwaardigheid aan die skool se bestuursprosesse en onderrigkwaliteit nie, maar help ook dat ons leerlinge makliker toelating en beurse by oorseese instansies kan kry.

Ons leerlinge skryf jaarliks die IEB (Independent Examination Board) se matriekeksamen. Die skool het vir die laaste 2 agtereenvolgende jare 100% slaagsyfer in hierdie matriekeksamen bereik en spog met prestasies binne die top 1% van die IEB.

Vakkeuses

In graad 7, 8 en 9 het leerlinge slegs verpligte vakke naamlik:

Bybelonderrig, Afrikaans, Engels, Wiskunde,Natuurwetenskap (Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap), Menslike- en Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Geografie), Ekonomiese Bestuurswetenskap (Rekeningkunde, Ekonomie en Bedryfsekonomie), Christelike Lewensoriëntering, Kuns en Kultuur en Tegnologie.

By die maak van vakkeuses vir grade 10, 11 en 12 moet vakke so gekies word dat dit inpas by BCVO vakversamelings soos dit in die Handleiding Vir Sekondêre Onderwys voorgeskryf word. Bybelonderrig word aangebied tot in graad 12 maar eksamen word slegs tot in die derde kwartaal van Gr 11 geskryf.

Verpligte eksamenvakke:

Afrikaans Huistaal 

Engels Eerste Addisionele Taal 

Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid

Christelike Lewensoriëntering

Keusevakke

Fisiese Wetenskap

Lewenswetenskap (Biologie)

Ingenieursgrafika en -ontwerp 

Rekeningkunde 

Rekenaartoepassingstegnologie 

Besigheidstudie

Geografie 

Gasvryheidstudie