012 111 7398 / 083 633 9370 kantoor@cvopta.co.za

CVO SKOOL PRETORIA

CVO Skool Pretoria (Christelik-Volkseie Onderwys Skool) is ‘n privaat ouerskool wat in 1992 deure geopen het. Die skool is by die Departement van Onderwys geregistreer en ook as ‘n nie-winsgewende organisasie (NPC).  Die skool is ook by Umalusi geakkrediteer. 

Die skool waarop ons trots is. Die skool waarvoor ons lief is.

Hoë Onderrigstandaarde
– IEB eksamen

Christelik-gefundeerde
Onderrig

Afrikaans Moedertaalonderrig

Klein Klasse
– Individuele Aandag

Geborgenheid en Veiligheid